" class="part-icon-bars">

Òrgans de coordinació i col·laboració i òrgans consultius de cooperació al desenvolupament

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

Fase 2 de 2
Retorn 01/04/2024 - 30/04/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Els objectius de la proposta són modificar la composició i el funcionament de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i el Consell de Cooperació al Desenvolupament, i actualitzar les denominacions de les institucions que en formen part.

Objectiu de la consulta

A banda de conèixer, amb caràcter general, el parer de la ciutadania, interessa saber específicament el de les organitzacions potencialment afectades per la futura norma, és a dir, els ens locals, els departaments i el sector de la cooperació al desenvolupament en el sentit més ampli tal com queda recollit en la composició de les vocalies del Consell de Cooperació al Desenvolupament, de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament.

Preguntes per centrar les aportacions

  1. Creieu que caldria modificar la composició de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals per millorar-hi la representativitat dels ens locals?
  2. Si és que sí, com penseu que hauria de ser aquesta modificació?
  3. Creieu que caldria modificar la composició del Consell de Cooperació al Desenvolupament per millorar-hi la representativitat de tots els actors que integren el sector de la cooperació?
  4. Si és que sí, com penseu que hauria de ser aquesta modificació?
  5. Creieu que caldria modificar la composició de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament?
  6. Si és que sí, com penseu que hauria de ser aquesta modificació?
  7. Es detecta alguna deficiència en el funcionament dels òrgans?
  8. Si és que sí, quines mesures podrien millorar-ne el funcionament?

Enllaços relacionats

Propostes Veure tots (6)

Sobre les vocalies
les vocalies haurien de ser nominatives, no ha de dependre de la voluntat de...
Considerem que és positiu que vocalies que no són de la Generalitat ostentin la presidència (això...
Yo tengo una discapacidad y he sufrido maltrato por parte de mi familia pedí ayuda a servicios...
Sobre la Presidència:
aquest òrgan ha de garantir la participació activa dels seus membres, el...
Veure tots (6)
El que es decideix La regulació dels òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
Qui hi participa La consulta s’adreça a tota la ciutadania, però, per l’objecte de les modificacions, resulta especialment necessari conèixer el parer dels ens locals i del sector de la cooperació al desenvolupament en sentit ampli (que es troben representats al Consell de Cooperació al Desenvolupament i a la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals).
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Àmbit Cooperació al desenvolupament
Àrea d'organització Subdirecció General d'Organització i Administració Digital
Grup promotor Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Unitat promotora Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Març de 2024
Data de finalització 31 de Març de 2024
Referència: II-PART-2024-02-668

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/organs-cooperacio-desenvolupament/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/organs-cooperacio-desenvolupament/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

30

Seguidores

6

Propostes

2

Adhesions