" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

Canvis a "CAPÍTOL III .Organització de l'Acció Orientadora al centre. Article 9. Els Agents d'Orientació als centres."

Versions

Versió 1

Avatar: Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona
13/03/2024 10:29
Versions 1 Torna a la proposta