" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

Canvis a "CAPÍTOL IV. L’acció orientadora en les diferents etapes educatives. Article 15. Orientació a l'educació postobligatòria."

Versions

Versió 1

Avatar: Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona
13/03/2024 10:38
Versions 1 Torna a la proposta