" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
  • Creat el
    13/03/2024
  • 2
  • Número de comentaris: 1
L'Orientació Educativa, clau en totes les etapes
Des del COPEC contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida....
En l'apartat del preàmbul, concretament a la darrera frase del paràgraf que fa referència a...
Si s'incorpora la cotutoria com a element de millora de l'orientació educativa, serà necessari...
Esmenes d’adició: Article 8. Les accions d’orientació. La referència a la “cotutoria” no està...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple CF1 -->...
Esmena d’addició: Article 4. Objectius. Afegir un nou objectiu: -Promoure que l’alumnat conegui...
Crec que al decret haurien de quedar més clares quines són les funcions del professorat...
El grup de treball format per representants dels dos centres públics d’ensenyaments de dansa a...
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...
Les col·laboracions des d’aquesta perspectiva haurien de fer-se en funció de les necessitats de...
Esmena d'adició. A les DISPOSICIONS FINALS. Afegir que el Decret compti amb una memòria econòmica.
A continuació es presenten, incorporant comentaris, les observacions plantejades per part de...
1. La necessitat de crear la figura de l’orientador/psicopedagog a les escoles d’EI i EP, a més...
  • Creat el
    13/03/2024
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
Adició: Nou article: Fer referència a garantir l’accessibilitat comunicativa I cognitiva en...