" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En Art. 24, cladria concretar el tipus de formació requerida per a exercicir tasques...
 • Creat el
  12/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena d’addició: Article 4. Objectius. Afegir un nou objectiu: -Promoure que l’alumnat conegui...
Els consells territorials d'FP tenen encomanada la funció d'impulsar accions per l'orientació...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...
PREÀMBUL.Esmenes d’addició:- Referenciar el “Model de protocol d'orientació professional” del...
A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva tecnològica.
Proposem afegir al final de l'article 6: "Aquest àmbit inclou la comprensió del món laboral, del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Valoració general: Es constata que el text més que un document normatiu és un document de bases,...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Addició: Article 8. En referència a l’acció tutorial: -Estabilitzar i millorar les condicions de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
Valoració: L'Esborrany no inclou una visió integrada de l'orientació de l'etapa postobligatòria....
SecundàriaEls coordinadors de nivell o d'etapa, vetllen per a la coordinació de l'acció tutorial...
El sistema educatiu català disposa d’una eina (RALC) molt potent que recull tota la informació de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Si s'incorpora la cotutoria com a element de millora de l'orientació educativa, serà necessari...