" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
S'han de concretar més les funcions del professorat d'OE, precisament per tractar-se del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L'Orientació Educativa, clau en totes les etapes
Des del COPEC contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida....
Article 3. Àmbit d’aplicació ,Article 15. L’orientació a l’educació...
El sistema educatiu català disposa d’una eina (RALC) molt potent que recull tota la informació de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...
Quan fa referència a “l’orientació ha de tenir en compte el moment evolutiu de cada alumne o...
A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva tecnològica.
Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple CF1 -->...
S’articula a partir del sistema existent, no s’innova. Considerem que no acaba d’articular...
En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria integrar...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acompanyament dels processos de transició entre etapes i en...
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d’Orientació ->...
Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han descrit com a...
En l’últim paràgraf caldria especificar també el seguiment de les actuacions desplegades fora...
Les col·laboracions des d’aquesta perspectiva haurien de fer-se en funció de les necessitats de...
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
El document hauria d’integrar que el centre educatiu forma part d’un ecosistema que també s’ha de...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
Els consells territorials d'FP tenen encomanada la funció d'impulsar accions per l'orientació...
Valoració: L'Esborrany no inclou una visió integrada de l'orientació de l'etapa postobligatòria....
Valoració general: Es constata que el text més que un document normatiu és un document de bases,...
Esmena d'adició. A les DISPOSICIONS FINALS. Afegir que el Decret compti amb una memòria econòmica.
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Esmena d'adició: Article 16. L'itinerari de l'alumnat i el seu seguiment. Incloure la referència...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Adició: Nou article: Fer referència a garantir l’accessibilitat comunicativa I cognitiva en...
Addició: Article 8. En referència a l’acció tutorial: -Estabilitzar i millorar les condicions de...
Esmenes d’adició: Article 8. Les accions d’orientació. La referència a la “cotutoria” no està...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena d’addició: Article 4. Objectius. Afegir un nou objectiu: -Promoure que l’alumnat conegui...
PREÀMBUL.Esmenes d’addició:- Referenciar el “Model de protocol d'orientació professional” del...