" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 2 de 3
Deliberació i presentació de propostes 01/03/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

Avaluació de la sessió autogestionada de procés de participació de:

La vostra opinió ens ajuda a millorar l’organització dels processos participatius que impulsa la Generalitat de Catalunya. Us preguem que respongueu les preguntes següents.

Respon el formulari

Inicia sessió amb el teu compte o registra't per respondre el formulari.

 1. Sexe
  (Opció única)

  • Home
  • Dona
  • No binari
 2. Edat
  (Resposta curta)

 3. Teniu reconeguda alguna discapacitat
  (Opció única)

  • No
 4. Quina és la teva llengua?
  (Opció múltiple)

  • Català
  • Castellà
  • Occità - aranès
  • Àrab
  • Romanès
  • Anglès
  • Portuguès
  • Francès
  • Berber - amazic
  • Altres
 5. Taller participatiu al qual heu assistit:
  (Resposta curta)

 6. Lloc de naixement:
  (Opció única)

  • Catalunya
  • A la resta d’Espanya
  • A la resta del món (indicar país):
 7. Municipi de residència:
  (Resposta curta)

 8. Situació laboral:
  (Opció única)

  • Jubilat/da o pensionista
  • Realitzo treball domèstic no remunerat
  • Aturat/da
  • Estudiant
  • Treballo
 9. Nivell formatiu assolit
  (Opció única)

  • No sap llegir o escriure
  • Sense estudis
  • Educació primària
  • ESO, EGB, Batxillerat elemental
  • Batxillerat superior
  • FP grau mitjà
  • FP grau superior
  • Grau universitari
  • Diplomatura
  • Màster, llicenciatura i doctorat
 10. Formeu part d’alguna d’aquestes entitats o associacions?
  (Opció múltiple)

  • a. Un col·legi o associació professional
  • b. Una associació empresarial
  • c. Un sindicat
  • d. Una entitat veïnal
  • e. Una entitat juvenil
  • f. Un club d’esports o d’activitats d’esbarjo a l’aire lliure (caça, pesca, vol, automobilisme, etc.)
  • g. Una associació cultural, de lleure o d’estudis històrics/socials
  • h. Una associació de famílies d’alumnes
  • i. Una associació ambiental
  • j. Una entitat de/per a persones amb discapacitat
  • k. Altres associacions o entitats (Si us plau, especifiqueu quin tipus) :
 11. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre la preparació de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • Els objectius de la sessió han estat clars des del principi (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • La convocatòria i la informació sobre la sessió s’ha enviat amb prou antelació (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els materials d’informació previs han estat clars i adients, i són universalment accessibles (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 12. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius?
  (Matriu (opció única))

  • Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi han estat representades (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els horaris de les sessions de treball han estat adequats (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell professional i han afavorit el debat entre els participants (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 13. Hi ha algun aspecte que es podria millorar en relació a la preparació i execució de la sessió? Quin?
  (Resposta llarga)

 14. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre l'Administració i la ciutadania (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les persones que tenen interès en aquesta matèria (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 15. Valoració General
  (Matriu (opció única))

  • Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la sessió (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • S’han assolit els objectius plantejats (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • He après coses que no sabia (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 16. Com us ha arribat la convocatòria?
  (Opció única)

  • a. A través de la meva entitat
  • b. A través de la premsa
  • c. A través d’internet
  • d. A través de l’Ajuntament
  • e. Pel boca orella
  • f. A través de la Generalitat de Catalunya
  • g. Altres (especificar):
 17. Voleu afegir alguna cosa?
  (Resposta llarga)