" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/07/2023
Fases del procés

Canvis a "Ramaderia Sostenible - Imprescindible incorporar-ho a la llei"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"es"=>"Ramaderia Sostenible - Imprescindible incorporar-ho a la llei"}
  • +{"es"=>"Ramaderia Sostenible - Imprescindible incorporar-ho a la llei"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Ramaderia Sostenible - Imprescindible incorporar-ho a la llei"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Ramaderia Sostenible - Imprescindible incorporar-ho a la llei"}

Cos

  • +["Creiem que caldria ampliar la llei també a la ramaderia ja que és una baula de la cadena agroalimentària imprescindible i susceptible de ser de ser millorada en termes de sostenibilitat. Des dels diferents actors implicats i en especial el propi sector se n'és molt conscient i ja es treballa en aquesta línia. A més, des del DACC juntament amb l'IRTA s'està treballant en un projecte per desenvolupar tot una sistema agrari sostenible que engloba l’agricultura i la ramaderia."]
  • +["Creiem que caldria ampliar la llei també a la ramaderia ja que és una baula de la cadena agroalimentària imprescindible i susceptible de ser de ser millorada en termes de sostenibilitat. Des dels diferents actors implicats i en especial el propi sector se n'és molt conscient i ja es treballa en aquesta línia. A més, des del DACC juntament amb l'IRTA s'està treballant en un projecte per desenvolupar tot una sistema agrari sostenible que engloba l’agricultura i la ramaderia."]
Esborrats
Addicions
  • +["Creiem que caldria ampliar la llei també a la ramaderia ja que és una baula de la cadena agroalimentària imprescindible i susceptible de ser de ser millorada en termes de sostenibilitat. Des dels diferents actors implicats i en especial el propi sector se n'és molt conscient i ja es treballa en aquesta línia. A més, des del DACC juntament amb l'IRTA s'està treballant en un projecte per desenvolupar tot una sistema agrari sostenible que engloba l’agricultura i la ramaderia."]
Esborrats
Addicions
  • +["Creiem que caldria ampliar la llei també a la ramaderia ja que és una baula de la cadena agroalimentària imprescindible i susceptible de ser de ser millorada en termes de sostenibilitat. Des dels diferents actors implicats i en especial el propi sector se n'és molt conscient i ja es treballa en aquesta línia. A més, des del DACC juntament amb l'IRTA s'està treballant en un projecte per desenvolupar tot una sistema agrari sostenible que engloba l’agricultura i la ramaderia."]
Autoria de la versió
Avatar: Carles Rosell Rufat Carles Rosell Rufat
Versió creada el 04/10/2021 09:33