" class="part-icon-bars">

Pla director urbanístic de les activitats de càmping

Programa de participació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping

Fase 7 de 7
Retorn 31/07/2019 - 30/09/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  01/10/2018 - 14/12/2018

  Disseny del procés participatiu

  Fase de disseny inicial del procés participatiu (fases, objectius, continguts a treballar, límits del debat, públic i actors als quals s'adreça, etc.)

 2. 2
  14/12/2018 - 01/02/2019

  Recollida de coneixement i expertesa (entrevistes presencials i no presencials, comissions tècniques)

  Entrevistes, preferiblement presencials, dirigides a persones amb perfil tècnic i especialitzat o bé especialment vinculades al tema, per tal de recollir el seu coneixement, opinió, expertesa i propostes per elaborar l’avanç del PDU (tècnics i experts en urbanisme, medi ambient i turisme, propietaris i inversors, representants d’entitats ambientals, representants d’associacions d’usuaris, etc.).

  Comissions tècniques periòdiques amb representants del sector per presentar el progrés dels treballs i compartir coneixement.

 3. 3
  14/12/2018 - 30/06/2019

  Recollida contínua d'opinió (enquestes)

  Enquestes dirigides al públic en general per sondejar la seva opinió al llarg de tot el procés d’elaboració del PDU fins abans de l’aprovació inicial. En el moment de l’avanç es farà un resum de les aportacions i entre l’avanç i l’aprovació inicial, un altre. 

 4. 4
  17/04/2019 - 18/05/2019

  Suggeriments

  Obertura d’un període d’informació pública després de la tramitació de l’avanç en el qual es recolliran suggeriments a partir del document presentat.

 5. 5
  01/04/2019 - 31/05/2019

  Taules participatives al territori

  Celebració de tres taules participatives temàtiques a llocs del territori on l’activitat de càmping té rellevància per convidar el públic en general a fer aportacions de cara a l’aprovació inicial del document.


 6. 6
  30/06/2019 - 31/07/2019

  Tancament del procés participatiu

  Anàlisi conjunta de les aportacions rebudes per part de l’equip redactor del PDU i valoració de com s’han incorporat o no en el contingut del document per a l’aprovació inicial.

 7. 7
  31/07/2019 - 30/09/2019

  Retorn

  Informes de les sessions de debat.