" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 08/02/2019 - 19/02/2019
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)