" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del proceso

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Resultados por página:
Aceptadas
Mantenir el fons específic (estructural, territorial). Disposar d’un fons específic a la...
Aceptadas
Tenir més relació amb el territori, escolta activa.
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Dret a migrar / a la mobilitat humana (com un concepte que defineix que migrar és natural i un dret)
Aceptadas
Recursos econòmics per a la digitalització de les entitats i impuls de la mateixa
Aceptadas
Potenciar l'educació per al desenvolupament.
En evaluación
Capacitat per representar referents transformadors (casos d'èxit). Tunísia
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
No partir de marcs conceptuals existents sinó construir-ne de nous, partint del coneixement...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Programa de mentoria, que permeti a les entitats petites traslladar el seu projecte al format i...
Aceptadas
Impulsar una cooperació universitària de qualitat i reglada; per exemple, impulsar...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Coherència de polítiques per al desenvolupament.
Aceptadas
Oferir informació a tots els ens locals.
En evaluación
Cal determinar com es prioritzen els països prioritaris dels Plans Directors de cooperació al...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Aprofitar l'expertesa europea, cal fer una connexió entre allò local i allò internacional.
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Disposant d'un sistema de seguiment, monitoratge i avaluació dels acords dels òrgans de participació
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Des burocratització i flexibilitat de les subvencions de la Generalitat. Algunes administracions...
Aceptadas
Valoritzar externament i internament la cooperació al mateix nivell que la recerca. Informar per...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0