" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 5/9/2022 - 31/10/2022
Ver las fases

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Resultados por página:
Aceptadas
Moviments organitzats de defensa digital i ambiental del sud
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Desburocratització per facilitar l’accés a les entitats a les subvencions. Simplificar burocràcia...
Aceptadas
Impulsar la permeabilitat a d’altres sectors, valorant la proximitat, el Km.0. És important el...
Aceptadas
Tenir preparats amb anterioritat a les emergències certs instruments d'actuació com ara les...
Aceptadas
Interlocutor amb els actors del conjunt del territori (els actors de tot el territori han de...
Aceptadas
Avaluar l'impacte de la sensibilització. Clau de volta: assoliment de canvi d'actituds
Aceptadas
El model d'acció exterior ha d'estar alineat amb el Pla Director de Cooperació. Això comporta...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Necessitat que existeixi un programa/política pública de foment de la pau de la Generalitat de...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Finançador (adaptat a les casuístiques concretes).
Aceptadas
Promoure la participació real dels actors del Sud, amb un diàleg conjunt amb les organitzacions...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Les persones participants han aportat les següents aliances que caldria impulsar o consolidar en...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
La cooperació al desenvolupament hauria de reflexionar sobre quin és el seu paper: anar tapant...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Trencar certs estigmes associats al territori des d’on s’executa la cooperació. En certa manera,...
Aceptadas
Major transversalitat en els espais de decisió, major lideratge de les dones
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Fomentar les sinergies i les influències mútues, trencant les barreres existents entre la...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0