" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Ver las fases

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Resultados por página:
En evaluación
Articular la formació que ja es fa des de la Diputació de Barcelona per tal que arribi a tots els...
Aceptadas
Incentivar espais de compartició temàtics que incloguin múltiples actors: col·lectius i moviments...
Aceptadas
Potenciar la creació de xarxes intra i inter, ja sigui entre associacions del propi territori com...
En evaluación
Incloure les modalitats d'actuació de la resolució 1325 de l'ONU, i tota la resta de resolucions...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
És necessària una escolta activa de les necessitats del Sud i de com procedir a partir de les...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
En evaluación
Possibilitar l'existència de projectes inferiors a 100.000 euros. Hem de ser capaços d'afavorir...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Disposar d'instruments i indicadors específics per monitoritzar el grau de localització de...
Aceptadas
Caldria impulsar totes les plantejades: desenvolupament, Epd, acció humanitària i d'emergències i
Aceptadas
Implicar a les comunitats residents a Catalunya dels països socis, també en el seguiment i...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Revisió dels suports directes (convenis) per fer-los més efectius i amb més impacte. Revisió de...
Aceptadas
Codesenvolupament, amb projectes que impactin aquí i allà.
Aceptadas
Cooperador estratègic entre administracions nord-sud.
Aceptadas
Centrar la pau en la seguretat humana i no en la seguretat dels estats i focalitzar en la prevenció
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Paper pessimista basat en la consideració que el CCAHE s'ha convertit en un espai de bones...
Aceptadas
Trobar mecanismes que permetin aplicar els canvis durant el mentrestant, introduint una avaluació...
 • Creado el
  03/10/2022
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Treball conjunt de la Generalitat amb altres administracions públiques per harmonitzar...