" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fomentar que els agents de cooperació participin en altres àmbits temàtics (tecnologia digital,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Més finançament institucional i instruments de finançament adequats a les possibilitats i...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Augmentar el coneixement i accés entre universitats i resta d'actors del territori. Xarxa de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Reforçar les universitats en els països socis/receptors.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Integració dels sistemes universitaris dels països socis / receptors.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Planificació conjunta (a partir de la identificació recursos en terreny).
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Línies específiques per formar a personal tècnic de les ONG's, especialment en àmbits temàtics...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Educació superior com a espai de formació/educació; no només de recerca.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Promoure la introducció de continguts sobre cooperació i desenvolupament a les titulacions de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No pot ser que les ONG's els resulti més car col·laborar amb les universitats que no fer-ho. Un...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Afavorir la creació de convocatòries creuades, per exemple, entre ACCD/Recerca o...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Creació d'indicadors que permetin organitzar els sistemes de coneixement intern de les...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Potenciar la compatibilitat interuniversitària (reconeixement de títols, intercanvis de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fer community engagement (participació de la comunitat), per tal que les necessitats de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Reconeixement a través d'AQU de l'activitat de recerca per evitar que les persones interessades...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Valoritzar externament i internament la cooperació al mateix nivell que la recerca. Informar per...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Identificar (mapejar) quines càtedres concretes poden vincular-se amb l'àmbit de la cooperació al...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Potenciar hubs de recerca, com alternativa a models com el d'Hegoa. Podria estar format pel...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0