" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per definir els criteris per planificar i ordenar el servei d’atenció sanitària continuada i urgent

Procés Participatiu per definir els criteris per planificar i ordenar el servei d’atenció sanitària continuada i urgent

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Servei Català de la Salut té la responsabilitat d’elaborar el Pla director d’urgències i atenció continuada, que servirà per millorar els serveis de la xarxa d’atenció urgent.

És per aquest motiu que s’ha engegat un procés de participació, que té l’objectiu de recollir aportacions i ajudar a enriquir els criteris o pautes que han de servir per planificar i ordenar en el territori el servei d’atenció urgent i continuada.

Els criteris s’han agrupat en dus categories; a continuació, en detallem alguns que previsiblement formaran part del Pla:

1. Criteris relacionats amb l’accessibilitat al sistema: entenem per accessibilitat ‘la qualitat del servei d’atenció sanitària i del dispositiu que permet que qualsevol persona pugui accedir-hi en el temps oportú per respondre a la necessitat que tingui. Per això, l’objectiu és que cada persona rebi l’atenció adequada a la necessitat real i en el lloc i el temps oportuns. Cal recordar que inclou l’accés a serveis presencials, l’atenció domiciliària i l’atenció telefònica. Dins d’aquest àmbit s’hi inclouen els paràmetres següents:

— La distància per rebre el servei sanitari.

— El temps per rebre el servei sanitari.

— La diversitat dels dispositius disponibles al territori (atenció telefònica, centres, serveis d’atenció domiciliaria).

— Les característiques geogràfiques.

— El grau d’eficiència de la xarxa de telecomunicacions disponible.

 

2. Criteris relacionats amb les característiques de la població i la demanda: aspectes que influeixen en la prestació dels serveis relacionats amb el patró de població i la necessitat sanitària. Hi trobem criteris com ara:

— L’estructura d’edat de la població de referència.

— El nivell socioeconòmic de la població de referència.

— Les malalties més freqüents en un territori.

— L’estacionalitat de la població de referència: variacions segons l’època de l’any.

 

En aquests dos grans blocs —accessibilitat al servei sanitari i característiques de la població i la demanda—, creus que hi manca algun altre criteri o pauta per definir la planificació dels serveis sanitaris? Ens podries dir quins i per què ho creus?

Documents relacionats

Propostes Veure tots (27)

El Cap de Castellbisbal compleix gairebé tots els criteris en què es basarà les obertures dels...
El CAP de Castellbisbal compleix tots els criteris en que es basará les obertures dels CAP'S.
...
A tot Catalunya, a uns llocs més que altres, es veu la clara intenció de perjudicar la sanitat...
Castellbisbal te desde agost del 2011 les urgencies nocturnes tancades.raons per la seva...
Veure tots (27)
Departament Departament de Salut
Disposa de retorn No
Data de finalització 28 de Novembre de 2016
Referència: II-PART-2016-10-41

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/planificar-ordenar-atencio-sanitaria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/planificar-ordenar-atencio-sanitaria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Participants

27

Propostes