" class="part-icon-bars">

Modificació del planejament de l’àmbit residencial Poble Nou Nord de Llers

Procés participatiu previ a la modificació del planejament vigent

Fase 3 de 3
Retorn 15/11/2023 - 12/06/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Llers impulsen un procés de participació ciutadana determinant per definir la nova proposta de planejament pel sector residencial Poble Nou Nord del municipi.

El planejament vigent aprovat el 2008 necessita una modificació que actualitzi les propostes del pla al context d'avui en termes socioeconòmics, atenent a la demanda present d’habitatge i a la necessitat d’activar dinàmiques locals que contribueixin a la vitalitat del poble; des del vessant paisatgístic i patrimonial, vetllant pel reconeixement dels elements existents que fan únic el lloc; i també des del punt de vista mediambiental, per donar resposta a la situació d’emergència climàtica en què ens trobem, dirigint la mirada cap a la transició verda i digital que apunta l’Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050. 

A banda, hi ha dos aspectes singulars que conviden a fer una reflexió col·lectiva sobre aquest àmbit del planejament de Llers: la seva situació entre el nucli antic del municipi i el Poble Nou, construït pel “Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones” després de la Guerra Civil i d'altra banda, les característiques de la finca murada que ocupa la part central de l'àmbit, on encara es conserven els murets i estructures de reg que organitzaven els antics espais de conreu, malgrat no tractar-se d’elements catalogats.

Aquestes particularitats, no reconegudes en el planejament vigent, apunten cap a una intervenció sensible que trobi l’equilibri entre la necessitat d’atendre la demanda residencial, i la de completar i millorar la connexió dels dos nuclis urbans del poble; amb l’apreciació i el respecte per allò que fa especial aquest espai.


Sobre què debatrem?


El debat es planteja sobre tres eixos al voltant de les experiències vitals de les persones que viuen o treballen a Llers:

  1. IDENTITAT: vinculat a la memòria del lloc, l’especificitat, el patrimoni cultural/ social/ natural, ...
  2. VIDA QUOTIDIANA: relacionat amb la conformació dels espais i el seu ús diari i/o excepcional, la mobilitat, els serveis i equipaments, el model d'habitatge, la qualitat ambiental, ... tot allò que ens cal o que no volem en el nostre dia a dia des de la pròpia experiència.
  3. REPTES DE FUTUR: per identificar quins són els reptes de futur locals però també com ens posicionem en relació a altres desafiaments de major escala com el canvi climàtic, l’aprofitament dels recursos, les energies alternatives, la innovació, l'activitat econòmica o noves formes de gestió que millorin la capacitat d'adaptar-nos al futur en el nostre entorn de vida.


En paral·lel, s’està duent a terme també una diagnosi tècnica per part de diferents equips amb especialitat en el planejament i gestió urbanística, l'espai públic i paisatge, l'habitatge i la cohesió social, el medi ambient, la mobilitat, el patrimoni cultural, etc., que proveirà d'informació complementària a la procedent de les reflexions i aportacions ciutadanes.Quins són els objectius del procés participatiu?


La principal finalitat és promoure la implicació de la ciutadania de Llers en la concreció del nou planejament per a l’àmbit del Poble Nou Nord, generant un debat que permeti recollir idees que es puguin estudiar i avaluar de cara a definir la proposta del nou pla.

Els objectius generals són:

  • Facilitar informació clara, comprensible i amb transparència a la ciutadania de Llers sobre els estudis i anàlisis elaborats en el marc de la redacció del nou planejament i l’evolució dels treballs.
  • Construir col·lectivament, amb el veïnat de Llers i altres actors del territori, un diagnòstic en relació als principals reptes i necessitats envers l’àrea d’actuació, que ha de servir per concretar les propostes i objectius de la modificació del pla vigent.
  • Iniciar una relació amb agents i ciutadania que es pugui estendre al llarg de tot el procés de transformació urbanística de l’àmbit.
Quina incidència tindrà aquest procés participatiu sobre el nou planejament?


Volem que el nou planejament de l’àmbit del sector Poble Nou Nord sigui fruit de la implicació de tots els agents vinculats i aspirem a enfortir la corresponsabilitat de la ciutadania en els afers públics.

Els resultats i les propostes que es generin durant el procés participatiu no són vinculants, però sí són determinants per a la nova proposta del pla que desenvoluparà l'equip tècnic multidisciplinari. Al final del procés es donarà publicitat als resultats i s’explicarà l’impacte de les propostes recollides, indicant si han estat incorporades al planejament o explicant els motius de la seva exclusió.

Documents relacionats

Espai per a propostes Veure tots (2)

No veig necessari construir 98 cases més a Llers:Que no s'utilitzin diners públics per un...
D’entrada crec que 98 cases en el casc antic és una exageració, Tinc confiança que la reduireu...
Veure tots (2)
El que es decideix El planejament pel sector residencial Poble Nou Nord del municipi de Llers
Qui hi participa La ciutadania en general i entitats interessades.
Departament Departament de Territori
Unitat promotora Incasòl
Entitats dinamitzadores Eidos dinamització social
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Setembre de 2023
Data de finalització 15 de Setembre de 2024
Referència: II-PART-2023-07-610

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pomllers/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pomllers/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>