" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de modificació del Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de modificació del Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis

Fase 1 de 1
Introducció ? - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’Agència Catalana del Consum (ACDC) i el Departament d’Empresa i Treball, al qual consta adscrita, han de dur a terme el desplegament reglamentari que preveu l’article 333-12, apartat 5, de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, el qual estableix que s’ha de regular per decret del Govern el procediment per sol·licitar la mesura substitutiva en cas de sancions per infracció dels drets lingüístics de les persones consumidores.


L’article 333-12, apartat 1, de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, preveu la possibilitat que, de manera voluntària, l’infractor/ora sancionat pugui substituir la sanció pecuniària per una activitat d’altre tipus, relacionada amb els drets lingüístics de les persones consumidores, i d’acord amb l’article 333-12, apartat 2. Les mesures substitutives han de consistir en la realització de programes educatius, activitats o serveis relacionats amb els drets lingüístics, vinculats al sector d’activitat i a les circumstàncies en les quals s’ha comès la infracció.


En aquest context s’entén que actualment, en el marc del procediment sancionador en matèria dels drets lingüístics de les persones consumidores, no s’apliquen mesures substitutives de les sancions i que, per tant, les sancions són exclusivament de caràcter pecuniari.


Per tal de fer efectiva aquesta regulació cal modificar el Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis, atès que és la norma que regula els diferents aspectes del procediment administratiu sancionador aplicable a les administracions públiques competents en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores. Entre altres, les causes que motiven la intervenció són l’existència d’una previsió normativa de rang legal que és inaplicable per absència de desenvolupament reglamentari, i la impossibilitat de garantir que una persona sancionada per incompliment dels drets lingüístics de les persones consumidores pugui decidir si s’estima més que se li apliqui una mesura substitutiva de la sanció i no pas el pagament de la sanció pecuniària.


Objectiu de la consulta:

1. Obtenir informació sobre els aspectes que han de regular, per tal d’assegurar un procediment amb garanties jurídiques plenes.

2. Detectar altres necessitats que puguin ser recollides pel projecte de decret.

3. Afavorir la utilització i potenciar l’ús de la llengua catalana, i garantir el compliment dels drets lingüístics de les persones consumidores, sense afectació greu al patrimoni de les persones empresàries pel seu incompliment. 


Preguntes:


- Com configuraríeu el procediment per sol·licitar l’aplicació de les mesures substitutives 

de la sanció econòmica? 


- Quins mecanismes enteneu que caldria garantir perquè les mesures substitutives 

siguin efectives? 


- Què considereu que caldria fer en cas que les mesures substitutives no assoleixin els 

resultats esperats? 

Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Agència Catalana del Consum
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Juny de 2022
Data de finalització 10 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-06-505

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/potestatsancionadoraconsum/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/potestatsancionadoraconsum/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Seguidores