" class="part-icon-bars">

Premis a la seguretat viària

#premisseguretatviaria Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el Projecte de decret de modificació del Decret 57/2015, de 21 d’abril, de regulació dels Premis a la Seguretat Viària atorgats pel Servei Català de Trànsit

Fase 2 de 2
Propostes 06/06/2024 - 20/06/2024
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)