" class="part-icon-bars">

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023

#CréixerAmbLesPersones Estratègia d'activisme d'FGC 2020-2030

Fase 6 de 6
Ejecución 13/11/2023 - 31/12/2024
Fases del proceso
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Proceso

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-2030 amb l'objectiu de què les empreses i organitzacions avancin i fomentin un activisme corporatiu que permeti construir referents en la implicació i impuls d’accions que responguin als reptes actuals i que contribueixin de manera activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En el marc d’aquest projecte es pretén promoure la participació i implicació de totes les persones d’FGC i dels grups d’interès en la presa de decisions de forma ordenada i sistemàtica. És en aquest punt on neix la voluntat de dur a terme els primers pressupostos participatius que estaran regits pels criteris establerts en el protocol del procés.

Eixos de l’Estratègia d’activisme 2020-2030

Els 4 eixos d’actuació de l'estratègia són:

#SerÈtics

#CréixerAmbLesPersones

#TriarElCamíSostenible

#GenerarOportunitats

Aquestes eixos comparteixen un repte transversal per al foment de l’Activisme com a cultura corporativa: #JoSocActivista

Dins l’eix #CréixerAmbLesPersones, s'han incorporat el repte 2.2 de l’Estratègia d’Activisme que té com objectiu impulsar processos de cocreació innovadors que permetin la participació, la implicació, la suma de talent i el lideratge participatiu de totes les persones que formen part d’FGC. I dintre d’aquest repte ens hem proposat com a objectiu “Impulsar processos de cocreació que, sota l’impuls de lideratges relacionals i participatius, permetin la participació, la implicació i la suma de talent de totes les persones que formen part d’FGC, aconseguint que a partir de l’any 2022 el 0,5% del pressupost anual d’inversió sigui definit en base als pressupostos participatius a FGC.”


Objectius del procés participatiu

L’objectiu general que persegueix aquest procés participatiu és implicar i fer protagonistes als diferents grups d’interès d’FGC en la decisió sobre l’objecte d’una part del pressupost d’inversió de l’empresa. 

I, per aconseguir-ho, es plantegen els següents objectius específics: 

  1. Integrar al personal d’FGC en la codecisió d’inversions amb afectació interna i externa a nivell territorial. 
  2. Integrar a les persones de la resta de grups d’interès d’FGC en la codecisió d’inversions amb afectació territorial. 
  3. Construir una cultura de participació i d’innovació oberta a través de la pràctica que integri a tots els grups d’interès d’FGC. 
  4. Fomentar la reflexió sobre les necessitats presents a nivell intern i territorial entorn els serveis oferts per FGC en concret, i la mobilitat en general


Com s’articula?

FGC posa a disposició del procés participatiu una partida màxima de 687.667 € per a dedicar-la a l’execució de les propostes que surtin escollides dels pressupostos participatius. Aquesta partida s’ajustarà, si convé, a la fase de votacions per atendre possibles reajustaments en el pressupost global d’FGC.

Aquesta partida es distribuirà en base al següent criteri: 

  • 171.917 € (25% del total) per executar propostes que afectin a l’organització i funcionament intern d’FGC, amb una incidència directa en el personal intern. 
  • 515.750 € (75% del total) per executar propostes amb una incidència directa en la ciutadania i la resta de grups d’interès.

Per tal de garantir que hagi projectes a totes les àrees de inversió es preveu la següent distribució:


Aquesta distribució és orientativa i la comissió de coordinació pot prendre la decisió de variar-la en funció de les propostes guanyadores.

Qué se decide En què s'inverteixen el 0,5% del pressupost d'inversions d'FGC
Quién participa Personal d'FGC i ciutadania en general
Departamento Departament de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
Área de organización Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Grupo promotor Departament de la Vicepresindència i de Polítiques Digitals i Territori i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Unidad promotora Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Entidades dinamizadoras Gabinet Ceres
Dispone de retorno No
Fecha de inicio 15 de febrero de 2023
Fecha de finalización 30 de noviembre de 2023
Referencia: II-PART-2023-02-556

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pressupostosparticipatiusFGC2023/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pressupostosparticipatiusFGC2023/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadísticas

197

Participantes

33

Seguidoras