" class="part-icon-bars">

Pressupostos participatius i tercer sector ambiental

Procés per decidir com enfortir les entitats ambientals catalanes al 2019 i promoure la implicació de la ciutadania amb la natura

Fase 6 de 6
Execució de les accions pendents de realitzar 20/01/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

En aquest apartat es descriuen els resultats dels primers pressupostos participatius executats aquest 2019, i que en alguns casos han tingut continuïtat al 2020.

Per a cada projecte, s'indiquen les accions realitzades i el seu calendari, els costos associats i l'estat d'execució.

Donat que alguns projectes tindran continuïtat al 2020, a través d'aquest apartat web s'informarà de les accions que es van desenvolupant.

Estat d'execució global

95,8%
Marc Marc
Línies d'actuació Línies d'actuació

SENSIBILITZACIÓ

87,5%
2 Projectes

RECURSOS I FORMACIÓ

100%
3 Projectes

GOVERNANÇA

100%
1 Projectes