" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la Reforma Horària

Procés participatiu per a la Reforma Horària

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La reforma horària és una demanda de part de la societat civil que s’ha articulat a través de la Iniciativa per a la Reforma Horària, entitat sense afany de lucre que es constitueix amb l’objectiu que es modifiquin els horaris d’acord a una ordenació del temps més adaptada als estàndards europeus i a la cronobiologia de les persones.

Per dur a terme la reforma horària, el Govern, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i juntament amb la Iniciativa per a la Reforma Horària, impulsen un procés participatiu perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió sobre com fer-la efectiva.

El procés de reforma s’ha institucionalitzat a través del Consell Assessor per a la Reforma Horària i els treballs legislatius que s’estan duent a terme al Parlament de Catalunya.

Paral·lelament, la Secretaria de Transparència i Govern Obert, en col·laboració amb la Iniciativa per a la Reforma Horària, ha obert un procés participatiu arreu del territori català per escoltar la ciutadania i recollir idees i propostes per fer efectiu i facilitar el procés de reforma horària.


Objectius del procés

 •  Informar la ciutadania sobre els diferents aspectes de la reforma horària.
 • Recollir idees i aportacions per fer efectiva i facilitar la reforma horària, que es recolliran al Pacte Nacional per a la reforma horària. Posteriorment aquest Pacte Nacional es pot traduir en un Pla Nacional que comprometi el Govern a dur a terme accions concretes.
 • Incorporar la visió dels diferents agents més afectats per la reforma.
 • Fer-ho arreu del territori.


Eixos del debat

Les persones que vulguin poden fer les seves aportacions per via telemàtica segons l'accelerador o eix en què vulguin participar podeu fer-ho en els següent eixos:

 • Administració 
 • Mobilitat 
 • Comerç i consum
 • Educació
 • Cultura i oci 
 • Teixit productiu

En aquest context, s'han debatut, en dotze sessions presencials arreu del territori, els reptes i les oportunitats que ofereix la reforma horària al conjunt de la societat catalana. En aquests debats, la ciutadania ha aportat el seu punt de vista sobre com implementar els canvis que comporta la reforma horària en el funcionament ordinari de la societat.

Les sessions presencials han tingut lloc a 12 municipis diferents: Terrassa, Barcelona, Igualada, Sort, Lleida, Lloret de Mar, Vilafranca del Penedès, Reus, Tortosa, Girona, Mataró i Esplugues.

A cada municipi es va establir un calendari per tal de realitzar dues sessions. La primera ha esta una conferència informativa a càrrec d’un membre de l’associació Iniciativa per a la Reforma Horària, mentre que la segona, que s'ha realitzat una setmana més tard, era l’espai on es debatia sobre els eixos de la reforma.  

Administració

L’horari del nostre país continua diferenciant-se del de la resta d’Europa per una mitjana de dies de vacances inferior i una durada de la pausa del dinar, de la jornada laboral —fins tard al vespre— i una suma total d’hores treballades superior. En conseqüència, els comerços s’adapten a l’horari laboral de la població, l’oci i l’entreteniment s’allarga fins a les 23 h o les 24 h —l’hora punta dels programes televisius n’és un clar exemple— i els infants gaudeixen d’un horari extraescolar més extens.

Aquest model, estès en els països mediterranis, té una eficiència baixa ja que s’ha demostrat empíricament que la productivitat no és directament proporcional a la quantitat d’hores treballades ja que hi influeixen factors com la vessant humana, la motivació i el benestar dels empleats, la conciliació i el desenvolupament del talent. Volem un país que potenciï la promoció professional de les persones i el seu compromís amb el creixement productiu col·lectiu, des de la millora de la qualitat de la vida personal, familiar i laboral, mitjançant la reforma horària i la flexibilitat laboral. En aquest sentit, la reforma horària plantejada no tracta només d’implementar un procés de millores específiques en eficiència, productivitat o rendiment, sinó d’aconseguir un canvi social i d’estil de vida que afavoreixi el desenvolupament de les persones i de la comunitat.

Els resultats obtinguts serviran per orientar les polítiques públiques i per definir el rol de l'Administració en aquesta matèria.

Administració pública

Des del sector de l’Administració pública cal afavorir que el ciutadà pugui realitzar els seus tràmits i relacions amb l’Administració d'una manera que causi els mínims desequilibris en els seus usos del temps. D'altra banda s'ha de procurar que els treballadors públics puguin tenir unes condicions favorables per a la seva salut. Per això els objectius que s'inclouen en aquest eix són els següents:

 1. Generalitzar un horari compacte (diferent de l'intensiu)
 2. Potenciar i agilitzar el govern obert.
 3. Humanitzar els horaris dels actes públics i racionalitzar els calendaris i horaris dels càrrecs electes i directius.

Quines mesures proposaries per assolir aquests objectius?

Mobilitat

El temps dedicat al transport diari per arribar a la feina o per realitzar compres es percebut com una pèrdua en la qualitat de vida dels ciutadans, per això la durada dels trajectes té més pes que el cost econòmic a l'hora de decidir-se per un mitjà de transport o un altre. El valor del temps dels desplaçaments és molt rellevant atès que augmenta la dedicació a l'esfera laboral i minva el temps de descans i oci. A més, com un percentatge elevat dels desplaçaments es fan en vehicle privat suposa un increment del risc de sinistralitat.

En aquest àmbit es proposen dos objectius per poder encarar la reforma horària:

 1. Potenciar les polítiques de transport públic per adaptar-se als nous horaris i reduir el temps de desplaçament.
 2. Reduir desplaçaments a la feina.

Quines mesures o accions es poden dur a terme per a millorar els usos del temps en la mobilitat diària?

Comerç i consum

El sector del comerç és el que té la franja horària més desplaçada respecte als horaris europeus. Els comerços s'adapten a l'horari laboral de la població i com a mitjana tanquen 2 hores més tard que a la resta d'Europa. 

El 50% de les compres es situa en 3 hores diàries, entre les 12 i les 14h i entre les 19h i les 20h, i el volum de vendes no es relaciona amb el nombre d'hores d'obertura sinó amb la renda disponible de les persones.

En aquest eix de comerç i consum hi ha els següents objectius:

 1. Humanitzar els horaris comercials (7 a 19:30h).
 2. Fomentar hàbits de compra alineats amb els nous horaris.
 3. Adaptar-se als hàbits de compra a una societat diversa.

Quines són les mesures que poden ajudar a assolir aquests objectius?

Educació

L'impacte dels horaris generals sobre els infants és particularment elevat ja que la manca de son condueix a menys concentració, més dispersió, i en darrer extrem pot contribuir a l'increment del fracàs escolar, de la mateixa manera que la manca de temps per relacionar-se amb els pares també és un factor decisiu en la construcció de la seva personalitat i el rendiment escolar.

Els objectius que es plantejen en aquest àmbit són els següents:

 1. Establir una franja horària educativa escolar i extraescolar de 8 a 19h (escola).
 2. Compactar l’horari escolar (institut).
 3. Establir una franja horària de 8 a 19h (universitat).

Quines mesures creus que es poden dur a terme per assolir aquests objectius?

Cultura i oci

El sector cultural és un dels més implicats en la coordinació dels horaris de lleure, fer que els horaris en què es duen a terme les seves activitats siguin més propers als europeus, farà que tant espectadors com treballadors culturals gaudeixin d'una millor qualitat de vida. 

Els objectius que tenim en aquest eix són els següents:

 1. Realitzar espectacles públics i activitats recreatives principalment en la franja horària de 18 a 2.30h i establir un prime time audiovisual de 20 a 23h.
 2. Adaptar els horaris d’equipaments culturals (biblioteques, museus, cinemes, ...) als nous usos.
 3. Humanitzar els horaris associatius i compatibilitzar tots els usos del temps dels voluntaris i activistes.

Quines creus tu que podrien ser les mesures a aplicar en aquest sector per adaptar-lo a uns nous horaris?

Teixit productiu

A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 9 a 5, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A Espanya –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que els treballadors s’aturin dues hores per dinar i que les seves jornades s'allarguin fins a les 7 o les 8 del vespre. Aquest és un dels principals eixos de la reforma horària, com aplicar mesures de nova distribució del temps en aquest àmbit és el repte que ens plantegem com a societat. Els objectius que hi ha són:

 1. Compactar els horaris laborals.
 2. Flexibilitzar la jornada de treball.
 3. Aconseguir unes organitzacions més productives.

Quines accions penseu que es poden dur a terme pe a aconseguir aquests objectius? 

Propostes Veure tots (105)

L'horari del comerç és clau per poder portar a terme la proposta. Cal tancar abans les botigues.
Quan s'ha de fer un canvi d'hàbits tan important a tota una societat no ha de ser gens fàcil....
Sobre els horaris de secundària suposo que estaria bé un horari semblant a l'actual però amb una...
Jo crec que el primer seria recollir en una macroenquesta quines són les necessitats de les...
Veure tots (105)
Departament Departament d'Empresa i Treball
Disposa de retorn No
Data de finalització 01 de Setembre de 2015
Referència: II-PART-2015-06-11

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/proces-reforma-horaria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/proces-reforma-horaria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

73

Participants

2

Seguidores

1

Comentaris

105

Propostes

1

Trobades