" class="part-icon-bars">

Una agricultura moderna i sostenible

21/08/2020 10:46  
Enfront als que pensen que l’agricultura només són font de problemes mediambientals ―malbaratament d’aigua pel reg, contaminació del sòl per l’ús d’adobs nitrogenats, erosió del sòl per conreus inapropiats, la pèrdua de biodiversitat i l’empobriment de la qualitat paisatgística-, cal contraposar-hi l’agricultura ecològica o l’anomenada “agricultura sostenible”, com a solució entremig. Aquestes suposen emprar les tècniques productives modernes de manera racional i equilibrada.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-08-79167
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79167/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79167/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (50.0%)

member-avatar TToniTa

A favor  l'agricultura industrial, basada en la mecanització i el consum d'energies fòssils, pateix greus limitacions i la destrucció del mediambient es una d'elles, també la seva col·laboració a l'escalfament global (emissió e GEH) e important. A mes de no ser sostenible la producció i distribució ineficient no aconsegueixin l'objectiu de acabar amb la gana mundial, moltes persones (especialment nens) segueixin morin de fam al nostre mon. Per això el canvi de paradigma agrícola es mes necessari que mai, l'agricultura hi ha de canviar el sistema de substitució de treballadors per màquines i dirigir-se a un sistema ecològic i sostenible on la energia consumida sigui renovable.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

l'agricultura industrial, basada en la mecanització i el consum d'energies fòssils, pateix greus limitacions i la destrucció del mediambient es una d'elles, també la seva col·laboració a l'escalfament global (emissió e GEH) e important. A mes de no ser sostenible la producció i distribució ineficient no aconsegueixin l'objectiu de acabar amb la gana mundial, moltes persones (especialment nens) segueixin morin de fam al nostre mon. Per això el canvi de paradigma agrícola es mes necessari que mai, l'agricultura hi ha de canviar el sistema de substitució de treballadors per màquines i dirigir-se a un sistema ecològic i sostenible on la energia consumida sigui renovable.

Carregant els comentaris ...