" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

PTP Penedès

Fase 3 de 3
Elaboració d'informes de resum d'aportacions 01/12/2020 - 26/02/2021
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Els Plans territorials parcials són una figura de planificació, derivada del Pla territorial general de Catalunya, que estableixen el model d'un territori concret pels 20 anys vinents.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La vegueria del Penedès va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en l'any 2017 com a un àmbit funcional més dels vuit en què es divideix Catalunya. Aquest reconeixement va obrir l’oportunitat d’elaborar un Pla territorial parcial del Penedès.

Aquest territori ja va ser planificat per tres Plans territorials parcials, encara vigents (el Metropolità de Barcelona, el de les Comarques Centrals i el del Camp de Tarragona), però per donar resposta a les necessitats actuals, caldria formular un Pla territorial parcial propi que enceti un debat ciutadà ampli, obert i plural.

La participació ciutadana en la planificació

Aquest procés respon a les necessites d'una societat que demana una cultura més participativa i democràtica i, per aquesta raó pretén fomentar la participació social en l’activitat urbanística, en especial, en l’elaboració i la tramitació dels instruments de planejament urbanístic i, també, crear una relació i diàleg permanents i bidireccionals entre l’Administració i la ciutadania a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques en matèria d’ordenació del territori, tal com recullen la Llei d’urbanisme 305/2006 de 18 de juliol i  la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En aquest sentit, el Decret 208/2013, de desplegament de la Llei 23/2010, preveu la creació d’un “Grup de treball” amb l’objectiu de fer el seguiment de la redacció del Pla Territorial. El Grup està conformat per representants de les administracions locals i de la Generalitat de Catalunya. Des del 2014 s'han celebrat 25 reunions de treball per tal de formular una proposta del futur Pla Territorial del Penedès.

Com a punt de partida del procés participatiu el Departament ha elaborat un document d'Avanç de propostes. Trobareu el document al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Donades les mesures extraordinàries presses per la pandèmia de COVID-19 el procés participatiu es realitzarà a través de mitjans telemàtics.

El Pla territorial parcial del Penedès

L'àmbit de planificació territorial del Penedès va ser fixat per la Llei 23/2010, del 22 de juliol i abasta 4 comarques i 14 municipis de la comarca de l'Anoia.

 1. L'Alt Penedès
 2. El Baix Penedès
 3. El Garraf
 4. L'Anoia: Argençola, Bellprat, El Bruc, el, Cabrera d'Anoia, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, La llacuna, Masquefa, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera. La Pobla de Claramunt, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, La Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia i Vilanova del Camí.

En total està format per 72 municipis que sumen 1.745 Km² i 479.734 habitants.

Finalitat del procés participatiu

Fomentar un debat estratègic que serveixi per concretar diferents propostes, amb anterioritat a la redacció de l’avantprojecte del Pla, amb el compromís de tots els actors que viuen o desenvolupen les seves activitats als municipis penedesencs i que, d'una manera o d'altra, influeixen amb les seves decisions al territori.

Objectius del procés participatiu

 1. Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts del document d'Avanç de propostes.
 2. Identificar els principals reptes i oportunitats que es donen a l’àmbit del Penedès.
 3. Detectar necessitats que puguin ser recollides pel PTP del Penedès.
 4. Valorar les estratègies que el document d’Avanç de propostes planteja i definir d’altres que el Pla pugui incorporar.

Eixos de debat

Tot i reconèixer el caràcter unitari del territori, i la relació i transversalitat de cada un dels seus component, es proposa estructurar el debat d’acord en els següents eixos:

 • Eix 1. La protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària, mitigació i adaptació al canvi climàtic
 • Eix 2. El model territorial dels assentaments, el model urbà, la infraestructura verda i l'espai periurbà
 • Eix 3. El model econòmic i productiu, els polígons d'activitat econòmica, el model turístic
 • Eix 4. La mobilitat interna, la mobilitat de traspàs, les infraestructures energètiques

Qui pot participar

Persones i/o entitats interessades en definir els criteris del nou model territorial per a la vegueria del Penedès, que doni resposta a reptes com la protecció del sòl agrícola, el canvi climàtic, la millora del transport públic o l’accés als serveis i equipaments.

Impacte del procés participatiu al Pla

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter directament vinculant, però sí que podran tenir incidència i ser incorporades en el PTP del Penedès.

Les institucions responsables en primer lloc difondran els resultats del procés participatiu, de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal participa.gencat.cat.

Aquests resultats seran valorats abans de la redacció de l'avantprojecte del Pla, i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. A la finalització del procés participatiu, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Documents relacionats

L'equip redactor del PTP Penedès dona resposta a les aportacions fetes pels participants durant les sessions deliberatives.

Respostes a les qüestions plantejades a l’equip redactor del Pla territorial parcial del Penedès, durant les sessions d'experts del procés participatiu, que no es van poder respondre durant les sessions.

Espai per propostes Veure tots (23)

Veure tots (23)
Qui hi participa Totes les persones i entitats vinculades a la vegueria del Penedès
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Secretaria d'Agenda Urbana i Territori
Grup promotor Representants de la Generalitat de Catalunya: Secretaria d’Agenda urbana i Territori, i Direcció general de Participació Ciutadana, representants dels governs locals, actors clau representants del teixit associatiu i econòmic
Unitat promotora Secretaria d'Agenda Urbana i Territori
Entitats dinamitzadores Arc Mediació
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Juliol de 2020
Data de finalització 31 de Desembre de 2020
Referència: II-PART-2020-06-341

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

201

Participants

701

Seguidores

123

Comentaris

23

Propostes

29

Adhesions

8

Trobades