" class="part-icon-bars">

Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Consulta pública prèvia Ordre BSF/ /2019, de modificació dels criteris funcionals de ratios de personal d'atenció directa nocturna i diürna i d'atenció indirecta a les residències de gent gran

Fase 3 de 3
Retorn 21/05/2019 - 05/07/2019
Fases del procés

S'estan analitzant les propostes rebudes i preparant l'informe de retorn

Podeu consultar el document de retorn, on es recullen les propostes que s'han fet i la seva anàlisi.


Informe resultat consulta pública

Document d'al·legacions