" class="part-icon-bars">

Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Consulta pública prèvia Ordre BSF/ /2019, de modificació dels criteris funcionals de ratios de personal d'atenció directa nocturna i diürna i d'atenció indirecta a les residències de gent gran

Fase 3 de 3
Retorn 21/05/2019 - 05/07/2019
Fases del procés

43 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
En segon lloc, considerem que el pretès canvi vulnera el principi d’igualtat i de lliure...
En avaluació
1. L’ampliació de ràtio de personal d’atenció directa en una proporció persona / atès no inferior...
En avaluació
També es considera que la distribució uniforme i amb freqüència setmanal dels diversos...
En avaluació
Creieu que aquí és el lloc per parlar d'aquestes coses?
Trobem una falta de respecte quan avui...
En avaluació
3. La presència física continuada d’un mínim de 2 professionals durant les 24h del dia considerem...
En avaluació
Caldria incloure en la normativa la possibilitat del personal contactable, personal de guàrdia,...
En avaluació
4. Pel que fa a l’objectiu referit a l’atenció indirecta, compartim que la ràtio pot argumentar...
En avaluació
El sector residencial funciona des dels seus inicis a partir de la col·laboració público -...
En avaluació
Manifestem el nostre desconcert i disconformitat amb aquesta ordre, en el context actual en què...
En avaluació
En tercer lloc, la modificació de la norma sobre els criteris funcionals de ràtios de personal...
En avaluació
L'Associació Catalana de Recursos Assistencial ha entrat per registre al Departament de Treball,...
En avaluació
Seria oportú que el full de ruta que estem treballant conjuntament, contemplés aquests aspectes,...
En avaluació
Per a tota la franja però la facturació no és equiparable. Això suposa un increment massa elevat...
En avaluació
Manifestem que la proposta de l’ordre no respon al que entenem hauria de ser el model de futur,...
En avaluació
Aquesta mesura afecta a tot el sector privat, però no als centres col·laboradors, concertats o...
  • Creat el
    20/05/2019
  • 18
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Una proposta d'aquesta envergadura pel que fa a increment de costos de personal, s'ha de fer...
En avaluació
Les seves famílies i els professionals que treballen en els esmentats centres. A més,...
En avaluació
Aquesta mesura afecta i molt a tots els centres de menys de 35 places, ja que caldrà incrementar...
En avaluació
2. Considerem correcte que la ràtio de presència física d’auxiliars de gerontologia sigui d’un...
En avaluació
Caldria preveure la possibilitat d'incloure normativament la tinença, entrada, etc. d'animals de...