" class="part-icon-bars">

Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Consulta pública prèvia Ordre BSF/ /2019, de modificació dels criteris funcionals de ratios de personal d'atenció directa nocturna i diürna i d'atenció indirecta a les residències de gent gran

Fase 3 de 3
Retorn 21/05/2019 - 05/07/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  26/04/2019 - 20/05/2019

  Introducció

  La normativa que regeix actualment les condicions de prestació dels serveis a les residències assistides per a gent gran requereix la modificació de determinats articles que permetin garantir una millor qualitat i una correcta atenció als usuaris dels serveis residencials de gent gran de Catalunya, d’acord amb el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, així com adequar la prestació dels serveis a la realitat actual.

  Segons la redacció actual de l’epígraf 2.3.2.b) de l’Annex del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials:

   -S’exigeix un treballador ( a més d’un altre localitzable) durant l’horari nocturn, fins a 35 residents.

  -No s’exigeix una ràtio de presència continuada per atendre les persones amb mitja o alta dependència.

  -S’estableix una ràtio d’atenció directa (cura, higiene, suport directe a l’usuari) del 0,25.

  -Es contempla una ràtio d’atenció indirecta global del 0,10 (cuina, bugaderia, neteja, manteniment, administració) però no la distribueix en funció de cadascuna de les tasques sinó que ho fa de manera global i això comporta que en alguns centres, el personal d’atenció directa hagi de realitzar tasques indirectes, en detriment de l’atenció a l’usuari del servei. 

   


 2. 2
  26/04/2019 - 20/05/2019

  Participació

  Tot el sector de residències de gent gran pot fer les seves aportacions i també la ciutadania

 3. 3
  21/05/2019 - 05/07/2019

  Retorn

  L'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació del contingut a la norma a desenvolupar.