" class="part-icon-bars">

Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals

Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals 

Consulta pública sobre el Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals

El Departament de Justícia obre consulta pública sobre el projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals.

Des del dia 13 de juliol de 2017 i fins el 28 de juliol, convidem la ciutadania a fer aportacions a través del portal participa.cat.

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte d’aquells punts que permetin una millor elaboració de l’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals.

S’entén per voluntats digitals en cas de mort les disposicions que estableix una persona perquè, després de la seva mort, l’hereu o el marmessor universal, si n’hi ha, o la persona designada per a executar-les, actuï davant dels prestadors de serveis digitals amb els qui el causant tingui comptes actius.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, en compliment de la Llei de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya, que es va publicar al DOGC número 7401, el dia 29 de juny de 2017, i que crea el Registre electrònic de voluntats digitals, ha d’impulsar l’Ordre que desenvolupa reglamentàriament el funcionament i l’organització del Registre electrònic de voluntats digitals, per assolir els objectius següents:

  1. Facilitar la inscripció del document de voluntats digitals, així com la seva modificació i/o revocació.
  2. Certificar el contingut de les inscripcions.
  3. Proporcionar informació actualitzada relativa a l’existència i/o al contingut d’un document de voluntats digitals a les persones que acreditin un interès legítim o que siguin designades per executar les voluntats digitals.


- Quines aportacions faríeu per elaborar el Projecte d’Ordre?


Es poden fer aportacions a l'espai creat a aquest efecte en el portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l'adreça de correu electrònic de la unitat promotora; dgdret.justicia@gencat.cat.

Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Disposa de retorn No
Data de finalització 28 de Juliol de 2017
Referència: II-PART-2017-07-87

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/registre-electronic-voluntats-digitals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/registre-electronic-voluntats-digitals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Seguidores