" class="part-icon-bars">

Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals

Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)