" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pública vol recollir les propostes que permetin millorar el funcionament eficient, eficaç i coordinat del Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i del Registre públic de contractes de Catalunya i, alhora, afavorir la seguretat jurídica i l’accés clar a la normativa aplicable a cadascun d’aquests registres.

Objectiu de la consulta

A causa de la gran quantitat d'empreses inscrites en el Registre electrònic d'empreses licitadores i classificades, aquesta consulta pública es considera adient per obtenir tant l’opinió d’aquestes com la de persones físiques i jurídiques que en el futur es puguin inscriure al Registre.

Pel que fa al Registre públic de contractes de Catalunya, atès que els organismes i les entitats de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració local catalana, així com dels sectors públics respectius, estan obligats a comunicar a aquest Registre les dades dels contractes que adjudiquin subjectes a la normativa de contractació pública, es considera positiu que puguin intervenir en la creació del nou decret que el reguli.

Mitjançant aquesta consulta es vol recollir propostes que enriqueixin el decret i obrir la possibilitat d’introduir millores en els registres respectius.

Preguntes per orientar les aportacions

Registre electrònic d'empreses licitadores i classificades: 

 1. Ets usuari/ària del Registre?
 2. Com valores la teva experiència amb el Registre?
 3. Com es pot millorar la teva experiència amb el Registre?
 4. Consideres adient la informació que es requereix per a la inscripció? Hi afegiries alguna cosa més? Què et sembla el termini de cinc anys per a l’actualització de dades del registre? I els deu anys per a la caducitat de l’expedient?
 5. Com veus la figura del tramitador?
 6. Què et sembla el termini de deu dies per aportar documentació o esmenar la falta en documents preceptius?
 7. Veus correcte que no es pugui obtenir un certificat?

Registre públic de contractes de Catalunya:

 1. Ets usuari/ària del Registre?
 2. Com valores la teva experiència amb el Registre?
 3. Com es podria millorar la teva experiència amb el Registre?
 4. Què opines del termini per efectuar la comunicació de les dades al Registre? Com valores l’accés públic de la ciutadania al Registre?

Propostes Veure tots (1)

Que es publiqui la informació en format de dades obertes.
Veure tots (1)
Qui hi participa Registre electrònic d'empreses licitadores i classificades (RELIC): persones físiques i jurídiques inscrites en el RELIC, persones físiques i jurídiques interessades en futures inscripcions i usuaris de les administracions de RELIC. Registre públic de contractes de Catalunya (RPC): entitats dels àmbits Generalitat, local, estatutari i universitari inscrites en el RPC i ciutadania en general per la part d’accés públic.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Junta Consultiva de Contractació Pública
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Febrer de 2023
Data de finalització 31 de Març de 2023
Referència: II-PART-2023-01-554

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/registre-empreses-licitadores-classificades-registre-public-contractes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/registre-empreses-licitadores-classificades-registre-public-contractes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

32

Seguidores

2

Comentaris

1

Propostes