" class="part-icon-bars">

Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya.

Fase 2 de 2
Retorn 07/04/2024 - 07/05/2024
Fases del procés

Canvis a "Garantia d'estandards de qualitat"

Versions