" class="part-icon-bars">

Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya.

Fase 2 de 2
Retorn 07/04/2024 - 07/05/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa té per objecte avançar i consolidar el sistema de compra pública corporativa de l’Administració de la Generalitat i projectar progressivament el sistema de racionalització de la compra pública en els ens i les entitats del sector públic de Catalunya, mantenint la configuració de la central de compres de Catalunya entorn d’un òrgan col·legiat, que passa ara a denominar-se “Catalunya Compra Pública”.

Objectiu de la consulta

La consulta pretén obtenir aportacions en relació amb:

  1. Les competències i el règim de funcionament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya.
  2. L'àmbit d'aplicació.
  3. Els procediments per dur a terme la compra pública corporativa de la Generalitat de Catalunya en l'adquisició de béns i serveis.
  4. La integració de la contractació pública estratègica en les tècniques de racionalització de la compra pública.
  5. Els béns i serveis integrats en el sistema de compra pública corporativa.

Preguntes per orientar les aportacions

  1. Creieu que és necessari adaptar les competències, el règim de funcionament de la Comissió Central de Subministraments i la composició dels seus òrgans a la realitat del moment i dotar de seguretat jurídica el seu marc normatiu? Assenyaleu els aspectes més significatius.
  2. Considereu adequat ampliar l'àmbit subjectiu d'aplicació, de vinculació obligatòria (actualment només per a departaments de la Generalitat), a les entitats autònomes administratives i mantenir l'adhesió voluntària per a la resta d'administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya? Ampliaríeu l'adhesió voluntària a altres administracions i entitats públiques?
  3. De quina manera i amb quins mecanismes la Central de Compra Pública hauria de donar impuls i suport a la contractació pública estratègica en les tècniques de racionalització de la compra pública? Com es podria millorar?
  4. Veieu suficient els béns i serveis integrats en el sistema de compra pública corporativa? Creieu necessari l'ampliació de l’àmbit objectiu d’actuació?
  5. Quines actuacions hauria de portar a terme la Central de Compra Pública per aportar més valor afegit als seus destinataris?

Propostes Veure tots (1)

Regulació específica sobre el seguiment del contracte mitjançant la plataforma de contractació...
Veure tots (1)
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i entitats i empreses interessades en ser proveïdores de serveis i subministraments per al sector públic de Catalunya. Així mateix, també s'adreça a les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com els ens locals i les entitats que els representen (Federació de Municipis de Catalunya i Associació de Municipis i Comarques de Catalunya).
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Contractació Pública
Disposa de retorn
Data d'inici 06 de Març de 2024
Data de finalització 07 de Maig de 2024
Referència: II-PART-2024-02-670

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-central-compra-publica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-central-compra-publica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

27

Seguidores

1

Propostes