" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables

Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya crea i regula el servei de primera acollida dels immigrats i els retornats a Catalunya. Aquesta llei ha sigut objecte de desplegament reglamentari pel Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.


En aquest marc legal, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies promou, amb la col·laboració d’entitats públiques i privades, programes de formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres immigrades, amb la finalitat d’afavorir el seu accés al mercat de treball, donar-los eines per assolir l’autonomia personal i promoure la seva integració en la dinàmica local.


Els principals col·lectius destinataris d’aquesta formació són:
En termes generals, s’inclourien els programes formatius adreçats a persones estrangeres amb expectatives d’assolir una regularització administrativa i una inserció sociolaboral estables.


D’entre aquests programes es destaca el Programa de Reincorporació al Treball (PRT) que se centra en tres mòduls formatius:
En aquest sentit, la formació en centres de treball en l’àmbit dels programes formatius, en tant que pràctiques no laborals, permet fer conèixer a l’alumnat la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.


Atès que les pràctiques són l’element de connexió entre aquestes formacions i els sectors professionals, es fa necessària la regulació de la formació pràctica en centres de treball en el marc dels programes formatius de la SIMC per garantir-ne la qualitat i l’eficàcia, així com assegurar la col·laboració entre empreses, centre de formació i alumnat. 


És imprescindible donar a les pràctiques una finalitat exclusivament formativa. La disposició que es proposa conté elements configuradors de la relació centre de formació-alumne-empresa, elements que hauran de quedar expressats també en el conveni que formalitzi l'estada de formació pràctica de l'alumne en el centre de treball, i que fixi les responsabilitats de l'empresa i l'entitat formadora. 


En conseqüència, amb aquesta iniciativa és pretén incrementar el grau de certesa jurídica per a totes les parts implicades, garantint que les pràctiques que es desenvolupin no tenen, en cap cas, caràcter laboral.


 


 

Departament Departament de Drets Socials
Disposa de retorn
Data de finalització 07 de Setembre de 2017
Referència: II-PART-2017-08-94

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/regular-formacio-persones-estrangeres/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/regular-formacio-persones-estrangeres/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.