" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de modificació del projecte de decret Conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici

Consulta pública prèvia de modificació del projecte de decret d’actualització del Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici

Fase 2 de 2
Retorn 09/01/2024 - 09/02/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Projecte de decret d’actualització del Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

Objectius de la consulta

Els objectius de la consulta són:

  1. Obtenir informació sobre mecanismes que permetin millorar el grau de coneixement que els propietaris i usuaris tenen sobre l’estat del seu edifici.
  2. Obtenir informació sobre mecanismes que permetin incrementar el grau de protecció dels propietaris i usuaris d’habitatge.
  3. Detectar altres necessitats que puguin ser recollides pel projecte de decret.

Preguntes per centrar les aportacions

  1. Considereu que s’han descrit adequadament les necessitats actuals del sector?
  2. Quins requisits de l’activitat dels professionals redactors dels informes i del llibre de l’edifici considereu que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
  3. Quin mecanisme considereu que hauria de ser el més rellevant per millorar el grau de coneixement dels propietaris sobre la capacitació i qualitat dels professionals redactors dels documents tècnics?
  4. Quin mecanisme considereu necessari per incrementar el grau de protecció dels propietaris i usuaris d’habitatge?
  5. Creieu que s’haurien de preveure objectius diferents?

Grups als quals s'adreça la consulta

La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. Això no obstant, es convidarà de forma directa els representants del sector tècnic, és a dir, professionals amb titulació habilitant, acadèmica i professional, com a projectista, director/a d’obra o director/a d’execució de l’obra en edificació residencial d’habitatges.
Així mateix, també es considera adient convidar a participar de forma directa els representants del sector immobiliari de Catalunya, en especial el Consell d’Administradors de Finques de Catalunya, els col·legis professionals i les Associacions de propietaris i usuaris d’habitatges. A les associacions de defensa de consumidors i usuaris, al Consell de persones consumidores de Catalunya i a les cambres de la propietat urbana. També a l’Autoritat Catalana de la Competència.

Per instar aquesta participació s’enviaran correus electrònics a les entitats i organitzacions professionals més representatives, es farà difusió de l’obertura de la consulta per les xarxes socials i se’n farà publicitat a les pàgines web oficials.

Documentació addicional

Propostes Veure tots (2)

Hola,Aportem propostes en el document adjunt.SalutacionsMireia CastilloSENSEDIAssessora Tècnica...
Hola,Aportem propostes en el document adjunt.Salutacions,Ainhoa Mata
Veure tots (2)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 24 de Octubre de 2023
Data de finalització 09 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2023-10-634

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/rehabilitacio-edificis-habitatges/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/rehabilitacio-edificis-habitatges/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>