" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

Adjuntem text amb el conjunt d'aportacions

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-09-87197
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87197/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87197/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Imatges relacionades

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Hivelance's BC.Game Clone Script emerges as a comprehensive solution for aspiring entrepreneurs looking to venture into the thriving crypto casino industry. With its diverse revenue streams, customizable features, and robust infrastructure, this script not only inspires but also empowers individuals to kickstart their crypto casino business journey with confidence and success. Seize the opportunity today and embark on a rewarding entrepreneurial endeavor with Hivelance's BC.Game Clone Script at your disposal

You can email us with any questions or visit the link below to learn more.

Immediately Available Experts:

mail - Sales@hivelance.com

call / whatsapp - +918438595928

Telegram – HiveLance

Skype- live:.cid.8e890e9d0810f62c

Web https://www.hivelance.com/bc-game-clone-script

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...