" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Abordar una regulació que aporti un marc de referència que comprengui tots els mètodes de resolució alternativa de conflictes (ADR) i tingui un caràcter transversal en relació amb els diferents mètodes i en relació amb les diferents matèries que siguin objecte d’un conflicte.


Objectiu de la consulta:


La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lectius afectats de manera especial per les disposicions que es pretenen aprovar, en particular.


Preguntes per a orientar les aportacions:1.- Té la ciutadania el coneixement suficient per optar pels mètodes ADR en la resolució dels seus conflictes enlloc d’acudir als tribunals de justícia?


2.- Quines actuacions caldrien per sensibilitzar, i reforçar o guanyar la confiança de la societat en la utilització d’aquests mètodes?


3.- En la relació dels ADR següents: la mediació, la conciliació, el professional neutral, la negociació assistida, el dret col·laboratiu, la justícia restaurativa i l’arbitratge; que figuren en aquesta iniciativa, quins mètodes ADR destacaríeu o quins trobeu a faltar?


4.- Quins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica i garanties als seus usuaris? El legislador ha d’optar per una regulació flexible o per una regulació exhaustiva?


5.- Com es podria apropar els ADR als operadors jurídics i quin rol han d’assumir? Cal fer servir meres actuacions de foment o adoptar mesures concretes de caràcter jurídic, dintre de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya?


6.- Quines polítiques públiques enfront els ADR es poden plantejar?


7.- Quin ha de ser el paper de l’Administració Pública enfront els ADR? Com es pot articular la col·laboració entre administracions?

Propostes Veure tots (21)

Com ja s’ha dit, l’òrgan públic que hauria d’actuar per divulgar, defensar i establir els ADR, ha...
  • Creat el
    19/09/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Aportacions 2 del Colpis
- Considerem que hi ha una manca de reconeixement d'altres formes de prevenir, gestionar i...
Veure tots (21)
El que es decideix Un canvi de paradigma, una manera diferent d’analitzar, viure i abordar els conflictes.
Qui hi participa Està convidat a participar qualsevol entitat, col·lectiu, empresa, administració que se senti vinculada així com qualsevol persona a títol individual.
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Grup promotor Departament de Justícia, Drets i Memòria
Unitat promotora Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Juliol de 2023
Data de finalització 20 de Setembre de 2023
Referència: II-PART-2023-07-609

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

56

Seguidores

6

Comentaris

21

Propostes

6

Adhesions