" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Abordar una regulació que aporti un marc de referència que comprengui tots els mètodes de resolució alternativa de conflictes (ADR) i tingui un caràcter transversal en relació amb els diferents mètodes i en relació amb les diferents matèries que siguin objecte d’un conflicte.


Objectiu de la consulta:


La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lectius afectats de manera especial per les disposicions que es pretenen aprovar, en particular.


Preguntes per a orientar les aportacions:1.- Té la ciutadania el coneixement suficient per optar pels mètodes ADR en la resolució dels seus conflictes enlloc d’acudir als tribunals de justícia?


2.- Quines actuacions caldrien per sensibilitzar, i reforçar o guanyar la confiança de la societat en la utilització d’aquests mètodes?


3.- En la relació dels ADR següents: la mediació, la conciliació, el professional neutral, la negociació assistida, el dret col·laboratiu, la justícia restaurativa i l’arbitratge; que figuren en aquesta iniciativa, quins mètodes ADR destacaríeu o quins trobeu a faltar?


4.- Quins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica i garanties als seus usuaris? El legislador ha d’optar per una regulació flexible o per una regulació exhaustiva?


5.- Com es podria apropar els ADR als operadors jurídics i quin rol han d’assumir? Cal fer servir meres actuacions de foment o adoptar mesures concretes de caràcter jurídic, dintre de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya?


6.- Quines polítiques públiques enfront els ADR es poden plantejar?


7.- Quin ha de ser el paper de l’Administració Pública enfront els ADR? Com es pot articular la col·laboració entre administracions?

Propostes Veure tots (21)

  • Creat el
    20/09/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Les polítiques públiques davant dels ADR han d’incloure accions per part de les institucions que...
Aportacions 3 del Colpis
-(....amb els ADR plantejats.) I no es tracta exclusivament de incloure altres ADR...
  • Creat el
    19/09/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 1
Veure tots (21)
El que es decideix Un canvi de paradigma, una manera diferent d’analitzar, viure i abordar els conflictes.
Qui hi participa Està convidat a participar qualsevol entitat, col·lectiu, empresa, administració que se senti vinculada així com qualsevol persona a títol individual.
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Grup promotor Departament de Justícia, Drets i Memòria
Unitat promotora Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Juliol de 2023
Data de finalització 20 de Setembre de 2023
Referència: II-PART-2023-07-609

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

56

Seguidores

9

Comentaris

21

Propostes

6

Adhesions