" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de sanitat mortuòria.

Condicions i requisits per a la realització d’estudis observacionals amb medicaments de seguiment prospectiu

Fase 2 de 2
Retorn 25/05/2022 - 27/06/2022
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)