" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de sanitat mortuòria.

Condicions i requisits per a la realització d’estudis observacionals amb medicaments de seguiment prospectiu

Fase 2 de 2
Retorn 25/05/2022 - 27/06/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la iniciativa d’un projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de sanitat mortuòria.

Objectius del nou decret

 

La normativa vigent de policia sanitària mortuòria a Catalunya és el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

 

El temps transcorregut des de l’aprovació del Decret 297/1997, de 25 de novembre, l’avenç de les tècniques sanitàries realitzades sobre cadàvers, la impossibilitat d’autoritzar el trasllat dels difunts als seus països d’origen, atès que no es poden dur a terme les pràctiques de conservació o embalsamament del cadàver, perquè superen els terminis establerts tot i que les tècniques i instal·lacions actuals garanteixen que es puguin efectuar aquestes pràctiques en un període més ampli sense comprometre la salut pública, l’existència de nous tipus de materials (tant en fèretres com en construccions funeràries), l’aparició de la figura de l’especialista en tanatopràxia, la situació epidemiològica de les malalties transmissibles infectocontagioses i especialment els canvis substancials en els hàbits funeraris de la nostra societat, fan necessari plantejar una actualització de la regulació sanitària mortuòria per adequar-la i adaptar-la als temps actuals.

 

Aquestes problemàtiques no se circumscriuen únicament a Catalunya, sinó que són comunes a la resta de comunitats autònomes i davant el fet que també la normativa bàsica està totalment desfasada (Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria), va donar lloc en el si de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a aprovar, el 24 de juliol de 2018, la Guia de consens sobre sanitat mortuòria. Aquesta Guia va ser elaborada conjuntament per les comunitats autonòmiques i l’Administració general de l’Estat, en el marc de la ponència de sanitat exterior i sanitat mortuòria, amb la finalitat de facilitar l’establiment de criteris comuns i de respostes consensuades a aquestes problemàtiques.


Canvis que proposa el nou decret

 

El nou decret pretén:

  •  Protegir de forma efectiva la salut pública.
  • Garantir la seguretat jurídica en l’àmbit de la sanitat mortuòria.
  • Flexibilitzar els terminis per a la realització de determinades pràctiques de conservació dels cadàvers, especialment en aquells casos en què són obligatòries per donar compliment a la voluntat del difunt o de la seva família de rebre sepultura a l’estranger i tenint en compte les millores en les tècniques actuals.
  • Facilitar l’emplaçament dels cementiris tant els de nova construcció com la seva modificació.
  • Simplificar l’accés dels usuaris a alguns serveis funeraris.
  • Reduir la intervenció administrativa ex ante en la mesura que sigui possible (principi d’intervenció mínima) en l’exercici de l’activitat dels operadors sense que aquesta reducció suposi una disminució de les garanties en l’àmbit de la salut pública.
  • Adaptar l’actual normativa reglamentària sobre tramitació administrativa a la regulació de les lleis 39/2015 i 40/2015.


El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest reglament, en relació als problemes i objectius fixats.
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania.
Com es decideix A través de les aportacions dels interessats.
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut
Disposa de retorn No
Data d'inici 25 de Abril de 2022
Data de finalització 25 de Maig de 2022
Referència: II-PART-2022-04-489

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/sanitat-mortuoria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/sanitat-mortuoria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Seguidores