" class="part-icon-bars">

Llei del sistema de policia de Catalunya

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya

Fase 1 de 2
Participació 07/03/2020 - 21/03/2020
Fases del procés

Canvis a "Policia Portuaria"

Versions

Versió 1

Avatar: joan Moreno joan Moreno
08/03/2020 20:01
Versions 1 Torna a la proposta