" class="part-icon-bars">

Llei del sistema de policia de Catalunya

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya

Fase 1 de 2
Participació 07/03/2020 - 21/03/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El model policial català, que ha fet de la coordinació entre autoritats i responsables l’instrument salvador de les diferències i deficiències, requereix avui en dia d’una aproximació estructural més eficient, que superi la coordinació i avanci en la línia de l’ordenació. Per tant, cal superar el model de 217 sistemes i 217 cossos policials, i implantar el sistema únic de la Policia de Catalunya, amb dos cossos: el cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i el cos de la policia local implantat actualment en 216 ajuntaments.


Els objectius que persegueix la nova Llei necessàriament van enllaçats amb els antecedents normatius que la precedeixen dins el marc global de la seguretat pública, per tal de crear un sistema complet i coordinat en matèria de seguretat en l’àmbit territorial de Catalunya

Els objectius d’aquesta iniciativa són:

•         La creació i la regulació, per primera vegada en el nostre ordenament jurídic, del concepte jurídic de Policia de Catalunya, i la concreció i enfortiment de la seva aplicació.

•         La posada en marxa d’un únic sistema de policia de Catalunya com a eix vertebrador del model policial català, dotat d’instruments efectius per assegurar l’ordenació i la coordinació de les policies locals entre elles i d’aquestes amb la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, sempre des del respecte a l’autonomia municipal. 

•         Situar la ciutadania al centre del sistema de Policia de Catalunya tant com a subjecte creditor dels serveis de policia, com de la informació necessària per tal d’avaluar adequadament l’eficàcia i l’eficiència del servei que rep.

•         L’actualització de la regulació de la Policia de la Generalitat–Mossos d'Esquadra, en tant que policia integral i nacional de Catalunya.

•         L’actualització de la regulació de les policies locals, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats detectades en els darrers anys.

Objectius de la consulta

En particular, s’espera que es facin aportacions en relació amb les qüestions següents:

- Recollir propostes d’actuació en relació amb les noves exigències en matèria del sistema policial de Catalunya.

- Recollir propostes respecte a la regulació unificada de totes les policies de Catalunya.


Propostes Veure tots (3)

Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, ..., la policia integral de Catalunya.
  • Creat el
    20/03/2020
  • 2
  • Número de comentaris: 0
El anteproyecto contiene una mención a " incorporar al sistema de Policia de Catalunya les...
Veure tots (3)
Qui hi participa Administracions locals, Associacions empresarials, professionals i col·legiats representatives dels àmbits implicats, Experts en matèria policial, Representants de les entitats locals, Municipis de Catalunya, Universitats catalanes., conjunt de la ciutadania
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 07 de Març de 2020
Data de finalització 21 de Març de 2020
Referència: II-PART-2020-03-322

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/sistemadepolicia/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/sistemadepolicia/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

24

Seguidores

1

Comentaris

3

Propostes

6

Adhesions