" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia decret subhastes Agència Tributària de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració del decret pel qual s’estableix la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes per part de l’Agència Tributària de Catalunya, les condicions necessàries per a l’execució d’aquestes subhastes i la participació telemàtica dels licitadors

Fase 2 de 2
Retorn 10/08/2018 - 10/10/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Projecte de Decret ha d’establir l’eina tecnològica per a la celebració de subhastes electròniques i fixar les condicions necessàries per a la participació telemàtica en aquestes subhastes a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

En particular, el decret ha de fixar les condicions de constitució, gestió i devolució, si escau, per via telemàtica, dels dipòsits exigits per la normativa vigent per a participar en les subhastes electròniques.

Objectius de la iniciativa

Els objectius de la iniciativa són implementar l’eina tecnològica que permeti la celebració de les subhastes públiques electròniques amb la màxima eficiència en la l’execució del procediment per als òrgans de recaptació i els òrgans i entitats de la Generalitat que duguin a terme l’alienació de béns mitjançant subhasta pública, i fer efectiva la seva posada en producció i les seves condicions d’ús incorporant les millores resultants del procés de participació, especialment dels possibles licitadors per a l’adquisició dels bens embargats i d’altres administracions amb les que s’ha signat o es pot signar un conveni de col·laboració que encarregui a l’Agència Tributària de Catalunya la celebració de subhastes públiques.

La iniciativa s’emmarca en el Pla de Govern corresponent a la XI legislatura, aprovat a l’abril de 2016, el qual un dels objectius que va incorporar per a l’Agencia Tributària de Catalunya és la “Implementació completa dels procediments de recaptació executiva”.

Igualment el procediment ordinari d’alienació de béns embargats suportat per l’eina tecnològica de subhastes electròniques estan regulats en el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol i modificat pel Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre.

En el marc d'aquesta iniciativa, la Generalitat inicia una consulta pública prèvia per tal que la ciutadania pugui fer les aportacions oportunes en relació a aquest decret. En aquest sentit, s'ha preparat una memòria preliminar que podeu consultar en els documents annexats a sota.


Propostes

De forma orientativa, es plantegen les següents preguntes:

  1. Creus que l’ús d’una eina informàtica i un procediment totalment electrònic potenciarà la participació en les subhastes de béns embargats? Quines mesures proposaries per facilitar la participació a les subhastes?
  2. Les subhastes s’anunciaran al DOGC, al BOE i al portal de subhastes de l’Agència Tributària de Catalunya. Quines mesures proposaries per millorar la publicitat de les subhastes?
  3. Quins avantatges hi veus en una subhasta electrònica amb la finalitat d’alienar béns embargats de diferents administracions públiques?
  4. Quines altres mesures concretes proposaries per assolir de forma òptima els objectius d’aquest decret?
  5. Tenir coneixements sobre aquesta eina informàtica suposaria un al·licient per tal que t’interessis en les subhastes públiques?
  6. Per què creus que la ciutadania pot estar interessada en aquesta eina?
  7. En el moment de donar-te d’alta per a participar en les subhastes, què prefereixes , fer-ho directament en el portal, o de manera presencial en les oficines dels òrgans gestors de la subhasta?

Propostes Veure tots (12)

Acceptades
Adaptar l'eina tecnològica que s'ha de crear a la realitat tecnològica ciutadana per tal que...
Acceptades
Tenir en compte normativa sectorial que estableix la subhasta pública com a fi d'un procediment....
Acceptades
Em sembla molt positiu que les subhastes siguin de béns de diferents administracions públiques....
Acceptades
Penso que fer subhastes electròniques facilitarà la participació ciutadana atès que serà més...
Veure tots (12)
Qui hi participa 1) Diputacions 2) Ens locals que puguin cercar la col·laboració de l’Agència Tributària de Catalunya en l’alienació de béns mitjançant subhasta 3) Departaments de la Generalitat o entitats del sector públic que vulguin utilitzar la plataforma de subhastes electròniques aprovada en aquest projecte de decret 4) Persones físiques o jurídiques que vulguin licitar a la plataforma de subhastes electròniques regulada en aquest projecte de decret
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data d'inici 10 de Juliol de 2018
Data de finalització 10 de Agost de 2018
Referència: II-PART-2018-07-131

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/subhastesATC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/subhastesATC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

3

Seguidores

12

Propostes

12

Respostes