" class="part-icon-bars">

Taula de participació social (TPS) del Departament de Justícia. Construïm les taules de medi obert.

Procés participatiu Girona , Tarragona i Lleida

Fase 5 de 6
Anàlisi de la proposta i disseny de taules territorials 23/04/2021 - 15/12/2021
Fases del procés

30 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Consideració prèvia: Conèixer i reconèixer tots els serveis que operen al territori. Elaborar un...
S'ha de garantir algun espai que permeti reflexionar sobre els propis processos per millorar-lo....
Periodicitat de les reunions: com a mínim d'un cop l'any, amb possibilitat de fer reunions...
Garantia sobre els recursos i dotacions econòmiques per desenvolupar les accions.
Estructures del teixit social (entorn productiu) són claus per garantir casos d'èxit. Cal...
Suport al Grup Motor. Es considera que han d'estar junts el grup motor i la secretaria ètnica,...
Sinergies positives de col·laboració, fixant pautes de col·laboració i objectius...
Les Taules han de ser una eina, i per tant, han de ser útils. En aquest sentit, es proposa de fer...
Secretaria tècnica que impulsi amb espai per la iniciativa de les entitats.Creació d'un grup...
Impulsor: Departament de Justícia.Lideratge per parts de les entitats
Les seves funcions serien les mateixes que la de l'Assemblea. Resulta complicat veure...
Fer servir les noves tecnologies (correus electrònics, videoconferències) per treballar i...
Permeabilitat per ser capaç de connectar de manera eficient els diferents interlocutors.Vehicular...
Qui treballa els temes, executa tasques que li venen encomanades des de l'Assemblea i el grup...
Rendibilitzar xarxes ja existents per evitar duplicitats! - Sistema de coordinació en xarxa....
Treball per comissions. Necessari i molt interessant.Regularitat de les reunions....
Complexitat per transvasar la informació en la mesura d'evitar l'excessiva jerarquització i...
Compromís per part del Departament de respectar les opinions de les Taules. Menys jerarquització,...
Conèixer les diferències intraterritorials (no és el mateix el Camp de Tarragona que el Baix...