" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Galeria d'imatges i vídeos de les sessions de participació.

Fase 3. Tallers de mesuresTAULA 6: Governança

Vídeo de presentació de la temàtica per fer aportacions a través de l'espai de fòrum.


TAULA 5: Inundabilitat

Vídeo de presentació de la temàtica a tractar a les sessions virtuals de mesures (per a tots els territoris).


TAULA 4: Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes

Vídeo de presentació de la temàtica a tractar a les sessions virtuals de mesures (per a tots els territoris).


TAULA 3: Contaminació urbana i industrial

Vídeo de presentació de la temàtica a tractar a les sessions virtuals de mesures (per a tots els territoris).


TAULA 2: Abastament i recursos hídrics

Vídeo de presentació de la temàtica a tractar a les sessions virtuals de mesures (per a tots els territoris).


TAULA 1: Qualitat de les aigües i restauració fluvial

Vídeo de presentació de la temàtica a tractar a les sessions virtuals de mesures (per a tots els territoris).


Fase 2. Sessions de diagnosi

Sessió plenària de diagnosi Granollers (Barcelona 1)

Vídeo de la sessió plenària de diagnosi amb tots els sectors a Granollers el 6 de febrer de 2020


Sessió plenària de diagnosi Manresa (Barcelona 2)

Vídeo de la sessió plenària de diagnosi amb tots els sectors a Manresa el 30 de gener de 2020


Sessió plenària de diagnosi Tarragona

Vídeo de la sessió plenària de diagnosi amb tots els sectors a Tarragona el 16 de gener de 2020


Sessió plenària de diagnosi Girona

Vídeo de la sessió plenària de diagnosi amb tots els sectors a Girona el 9 de gener de 2020


Granollers (àmbit Barcelona 1)

Vídeo de la sessió de diagnosi amb el sector ambiental a Granollers el 19 de desembre de 2019


Manresa (àmbit Barcelona 2)

Vídeo de la sessió de diagnosi amb el sector ambiental a Manresa el 28 de novembre de 2019

Tarragona

Vídeo de la sessió de diagnosi amb Administracions de Tarragona del 7 de novembre de 2019

Girona

Vídeo de la sessió de diagnosi amb sector Agroramader i Forestal de Girona del 24 d'octrubre de 2019


Fase 1. Sessions informatives

Girona


Vídeo de la sessió informativa de Girona del 19 de setembre de 2019


Tarragona


Vídeo de la sessió informativa de Tarragona del 26 de setembre de 2019


Barcelona 2 (Manresa)

Vídeo de la sessió informativa de Manresa del 3 d'octubre de 2019


Barcelona 1 (Granollers)

Vídeo de la sessió informativa de Granollers del 10 d'octubre de 2019