" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

69_Acord del Ter

12/12/2019 17:33  
Acceptades
Vetllar pel compliment dels acords arribats amb relació al cabal del Ter. L’acord de la Taula del Ter ha de suposar la implementació de mesures orientades a la disminució d’extracció de cabals en el transvasament de Ter a l’àrea de Barcelona, per tal que pugui disminuir l’impacte ambiental en el Ter i millorar en el seu estat ecològic.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les mesures incloses als acords del Ter es van executant d'acord amb el previst. Durant la primera fase dels acords (2018-2022) s'està assolint un acompliment gairebé complert dels compromisos, i en alguns casos fins i tot s'han superat. Per exemple, el transvasament promig del Ter en els anys 2018-2021 ha estat de 129 hm3/any, per sota dels 140 hm3/any requerits. Les mesures necessàries per afrontar la segona fase dels acords (2023-2027) estan incloses en el proper Programa de Mesures.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions
24 Octubre 2019
12:00 - 15:00
Sessió de diagnosi sectorial amb Administracions en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77324
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77324/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77324/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots