" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

71_ Infraestructures de serveis.

12/12/2019 17:34  
Acceptades
Caldria la retirada de l’interior de la llera d’infraestructures de serveis (longitudinals i transversals). Per fer-ho és necessari obrir el ventall d’elements que impliquen una barrera, no només rescloses i preses. També és requereix una forta inversió per actualitzar els col·lectors transversals.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El posicionament de l'ACA ésR49:R53 que, en el cas d'estructures que ja no s'utilitzen, cal eliminar-les per anar recuperant la connectivitat fluvial, el que contribueix a recuperar al màxim el seu estat natural. Aquestes mesures no s'apliquen exclusivament a preses i rescloses, sinó que també es preveu l'eliminació d'estacions d'aforament que ja no s'utilitzen. En el cas de col·lectors transversals, és cert que cal treballar també en aquest sentit, però alguns són competència dels Ajuntaments

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions
24 Octubre 2019
12:00 - 15:00
Sessió de diagnosi sectorial amb Administracions en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77326
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77326/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77326/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots