" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

129_Començar a planificar des de la capçalera dels rius, no des de la desembocadura

15/12/2019 20:42  
Acceptades
Sovint ens comencem a preocupar com està l’aigua dels rius al final del seu recorregut. Però, les causes de com arriben els rius a la desembocadura la trobem en el seu recorregut. Per tant, és necessari començar a planificar la intervenció en els rius des del seu naixement, en les capçaleres, en les glaceres. És un problema molt seriós al qual cal fer front, ja que cada vegada plou menys a les capçaleres i més a la costa.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En el programa de mesures 2021-27 s'ha incorporat un capítol de mesures de gestió forestal vinculada a la recuperació d'aigua blava (capítol D3). En la planificació hidrològica, tant en la diagnosi com en la programació de mesures es té en compte la visió de tota la conca de manera integral.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Ambiental
30 Octubre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77385
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77385/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77385/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots