" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

165_ Donar a conèixer els criteris de restauració hidrològica perquè no sempre s’entenen

15/12/2019 21:30  
En avaluació
En ocasions es porten a terme accions de restauració hidromorfològica que no s’acaben d’entendre, i caldria explicar-ho millor. No sempre queda clara quina és la lògica o la voluntat de la intervenció vinculada a la restauració hidrològica.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Depenent dels objectius de la intervenció (prevenció d'avingudes, reparació danys per crescudes, assegurar abastament o sanejament o la millora de l'estat ecològic) es poden fer unes actuacions o unes altres. L'ACA intenta sempre garantir el mínim impacte i mantenir un bon estat de conservació de les masses d'aigua.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Ambiental
30 Octubre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77421
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77421/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77421/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots