" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_02_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:39  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura A2.03603 de demolició de l’Estació d’Aforament de Vespella de Gaià: quan es volen treure barreres al riu demolint infraestructures ja existents, en ocasions es genera un major impacte en el riu que provoca un augment o l’extensió d’espècies invasores, perquè alguna infraestructura actua com a barrera per espècies invasores.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En el Programa de Mesures s'inclou la previsió d'eliminar de les lleres dels rius totes les infraestructures innecessàries. Es proposa d'entrada l'enderrocament, però s'analitza cas a cas, per tenir en compte les particularitats del territori. Sempre es sotmet al tràmit de informació pública que permet valorar condicionants mediambientals. En el cas d'aquesta actuació, finalment s'ha desprogramat i no s'actuarà sobre l'estació d'aforament de Vespella de Gaià.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80101
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80101/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80101/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots