" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_01_Rehabilitació morfològica dels rius

15/12/2020 17:25  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Algunes mesures no concreten prou per poder-les valorar. En general, com mesures d’actuacions es valoren bones, però és fonamental veure com s’executen. En concret, cal veure com es realitzen les restauracions per poder valorar. És a dir, és tant important el què com el com.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les mesures de restauració hidromorfològica incloses al capítol A2 es van sotmetre a informació pública i es disposa d'un informe amb els resultats a la web http://aca.gencat.cat/ca/laca/participacio/consultes/. En cas que es requereixi més informació es poden demanar les fitxes d'actuació amb la informació més detallada.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80124
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80124/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80124/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots