" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_Rehabilitació morfològica dels rius

15/12/2020 17:28  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura A2.040.02, des de Naturalistes del Montnegre i la Tordera es té coneixement d’un projecte que pretenia tirar endavant l’Ajuntament de Fogars de la Selva després de l’episodi del Glòria, i pel qual l’ACA no va acceptar la seva execució amb caràcter d’urgència. I en aquest sentit, preocupa que, tot i que la mesura no està gaire concretada, el projecte s’acabi realitzant incloent aquesta acció, perquè sembla que la mesura general es contempla en el pressupost. Des de l’entitat de Naturalistes del Montnegre i la Tordera voldrien estar informats d’aquest projecte.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El projecte executiu de restauració hidromorfològica de la confluència de la Tordera i riera de Santa Coloma (mesura A2.040 del Programa de Mesures 2016-2021) està en fase d'anàlisi d'alternatives. L'objectiu és la restauració hidromorfològica, compatibilitzant la prevenció d'inundacions a l'ermita de Fogars, tenint en compte els valors naturals de l'espai, valorant actuacions que afavoreixin la dinàmica natural i els processos que s'hi donen. Per tal de fer la consulta de l'alternativa escollida podeu fer la petició pels canals oficials o també quan el projecte estigui finalitzat dins de la informació pública prevista.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80128
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80128/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80128/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots