" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_11_Control i mitigació d'espècies exòtiques i invasores

15/12/2020 17:33  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Acord amb les mesures proposades pel control i mitigació d'espècies invasores, però es posa en dubte la inversió destinada, perquè no serà suficient per atendre totes les necessitats i problemàtiques. La situació de la problemàtica, l’extensió i la durada, per un període de sis anys, fa pensar que mancaran recursos. A més, durant aquest període de sis anys hi ha espècies noves que apareixeran i amb relació a les quals caldrà actuar.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Està prevista la millora del coneixement i priorització d'actuacions al DCFC per al control i erradicació d'espècies exòtiques invasores (EEI) i s'inclou una millor estratègia per gestionar les EEI i que siguin actuacions més eficients (mesura A4.017).

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80134
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80134/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80134/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots