" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_12_Control i mitigació d'espècies exòtiques i invasores

15/12/2020 17:34  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la prevenció, erradicació i control de les espècies exòtiques invasores actuar en les fases inicials de la invasió és fonamental, perquè com més estesa està l’espècie invasora més difícil és després revertir la situació.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Està prevista la millora del coneixement i priorització d'actuacions al DCFC per al control i erradicació d'espècies exòtiques invasores i s'inclou una millor estratègia per gestionar les EEI i que siguin actuacions més eficients (mesura A4.017). També, s'ha iniciat un encàrrec amb Forestal Catalana per tal de disposar d'actuacions ràpides sobre el medi davant invasions.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80135
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80135/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80135/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots