" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_18_Millora i protecció del litoral i les aigües costaneres

15/12/2020 17:38  
Acceptades

Nova proposta. És necessari assegurar que hi hagi mecanismes de control de la contaminació urbana abans que arribi al mar o serà molt difícil incidir en les problemàtiques.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En el Reial Decret 1290/2012 s'estableixen mesures destinades al control i reducció de la contaminació urbana a la llera pública i línia de costa, per reduir les Descàrregues dels Sistemes Unitaris (DSUS). L'ACA està fent el seguiment de la implantació d'aquestes mesures i assumeix una part important del seu finançament. S'han inventariat tots els sobreixidors a llera pública i s'han instal·lat nombrosos dispositius pel control de DSUS a les EBARS (p.ex. 120 al litoral del Maresme). Així mateix, l'ACA ha requerit a les Administracions actuants que presentin projectes per a la reducció de residus i ha coordinat diverses reunions de treball amb les Administracions actuants.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80141
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80141/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80141/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots